Iнформацiя про компанiї-клiєнтiв, аналiз прибутковостi клiєнтiв Фiксацiя осiб, вiдповiдальних за перевезення По кожному перевезенню вiдображення даних по зв'язцi водiй, машина, причiп блок облiку запчастин та ремонтiв ТЗ Отримання якiсної та надiйної iнформацiї для прийняття управлiнських рiшень Вiдображення заявок вiд клiєнтiв, iсторiя пiдтверджених та неприйнятих заявок Основний об'єкт облiку, за яким вважається фiнансовий результат, угодою виступає кожне перевезення, можна об'єднувати угоди в кругорейси Внесення даних щодо витрат у дорозi, показань спiдометра, витрати пального Аналiтика з руху та залишкiв ПММ на складах та в баках машин Документи для вiдображення загальногосподарських витрат компанiї Облiк руху грошових коштiв у рiзних валютах, прогноз майбутнiх рухiв - платiжний календар Облiк у розрiзi кожної одиницi запчастини з накопиченням витрат по кожному ТЗ (машина/причiп), по шинах облiк норм та пробiгу Документи щодо доходiв компанiї, друкованi форми, можливiсть розсилки клiєнтам Можливiсть формування друкованих форм перерахованих документiв Данi про заборгованiсть клiєнтiв перед компанiєю та компанiї перед своїми постачальниками з урахуванням кредитних умов, аналiтика по платнику, валютi, розрахунок днiв боргу Аналiз прибутковостi перевезень по кожному клiєнту, менеджеру, кожному перевезенню, кругорейсу Аналiз прибутковостi у розрiзi кожної машини, розрахунок повної собiвартостi 1 кiлометра Аналiтика в розрiзi кожного транспортного засобу, постачальника запчастин та цiн покупки Звiти, що вiдображають чистий фiнансовий результат та фiнансове становище компанiї на кiнець кожного звiтного перiоду Розрахунок нормативної витрати пального, можливiсть списання палива як за нормою, так i за фактичною витратою

Опис Soft-Pro ERP Trucking

Soft-Pro ERP Trucking - це сучасний iнструмент для пiдвищення ефективностi бiзнесу АТП. Програма дозволяє повнiстю враховувати оперативну та фiнансову дiяльнiсть пiдприємства.
детальнiше..

Переваги використання Soft-Pro ERP Trucking

Програма розроблена на основi багаторiчного досвiду роботи нашої компанiї у транспортнiй сферi та враховує велику кiлькiсть особливостей органiзацiї даного бiзнесу в Українi.
детальнiше..Облiк оперативної дiяльностi

Наша конфiгурацiя передбачає такi блоки органiзацiя оперативного облiку та вiдображення аналiтичних даних: облiк даних по водiям, облiк даних з автомобiлiв та причепiв.
детальнiше..

Облiк фiнансової складової дiяльностi

Наша програма передбачає повний облiк руху активiв та зобов'язань АТП вiд господарських операцiй до зведеної управлiнської звiтностi (робочий капiтал, управлiнський баланс, звiт про прибуток та збитки)
детальнiше..

Облiк шин та акумуляторiв - Додаток до ERP Trucking

Додатковi можливостi програми облiку для АТП Soft-Pro ERP Trucking
детальнiше..

IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ

Ми працюємо для Вас з 2006 року i вдячнi всiм нашим постiйним та новим клiєнтам за довiру i спiвпрацю!

КОНТАКТИ

  • SOFT-PRO LTD.
  • Україна, м.Одесса, вул. Балкiвська, 120/2, 2 поверх, офiс 3
  • Телефони:
  • +38 048 7373939
  • +38 048 7254949
  • +38 050 3901138
  • +38 097 2243819
  • E-mail: office@soft-pro.com.ua

Просмотреть увеличенную карту

Просмотреть увеличенную карту


ПРO НАС

Iсторiя групи компанiй "Soft-Pro LTD" почалася в 2006 роцi зi створення компанiї "Софт-Про", що спецiалiзується на розробцi програмних продуктiв на платформi BAF для експедиторських компанiй. Iнiцiатива, динамiчнiсть i цiлеспрямованiсть колективу компанiї дозволили незабаром розвинути пiдприємство, збiльшити обороти, зав'язати мiцнi дiловi зв'язки.

НАШI СЕРТИФIКАТИ

Протягом наступних рокiв створювалися компанiї, задiянi в рiзних сферах дiяльностi:
   • Розробка програмного забезпечення
   • САБ
   • IT- послуги
   • Центр Cертифiкованого Навчання
   • Веб-студiя
   • Аудит управлiнського облiку


У нашiй компанiї 41 сертифiкат Професiонал, 3 сертифiкати Спецiалiст, 2 сертифiкати Викладач ЦСН

Детальнiше про компанiю..  
ОГЛЯДИ

07.02.2022  • Вебінар з нового модуля Дашборди Soft-Pro ERP

01.10.2021  • Новий документ у Soft-Pro ERP forwarding – авансовий звіт!

01.10.2021  • БЮДЖЕТ 2022

25.01.2021  • Порівняння звітів в Soft-Pro ERP, експрес аудит, управлінської бази

Всi огляди..